اشتراک آزمایشی نرم افزار به مبلغ 5 هزار تومان قابل ارائه کردن می باشد. با این اشتراک می توانید سه روز از همه امکانات استفاده کنید و تجربه داشتن این نرم افزار را تجربه نمایید. دقت بفرمائید که این اشتراک فقط یک مرتبه برای هر سیستم ارائه می شود.

فرم زیر را به صورت کامل تکمیل کنید. ابتدا نرم افزار را نصب کنید و در بخشی که برای شما ظاهر می شود درخواست فعال سازی بزنید. شماره فاکتوری که به شما می دهد را در فرم زیر تکمیل نمایید.

چنانچه در هر صورت تمایل به پرداخت آنلاین ندارید با واحد پشتیبانی ارتباط بگیرید و شماره کارت جهت واریز مبلغ دریافت کنید.

بعد از ثبت درخواست فعال سازی کامل به ای دی تلگرامی @SniperSoftware پیغام دهید که زودتر برای شما فعال سازی انجام شود.

در صحت اطلاعات ثبت شده کمال دقت را داشته باشید.

تومان