اشتراک ماهیانه نرم افزار که در حالت عادی مبلغ 555 هزار تومان است و در جشنواره ها با تخفیف ارائه می شود. در صورت برگزاری جشنواره به شما اطلاع رسانی می شود.

فرم زیر را به صورت کامل تکمیل کنید. ابتدا نرم افزار را نصب کنید و در بخشی که برای شما ظاهر می شود درخواست فعال سازی بزنید. شماره فاکتوری که به شما می دهد را در فرم زیر تکمیل نمایید.

چنانچه در هر صورت تمایل به پرداخت آنلاین ندارید با واحد پشتیبانی ارتباط بگیرید و شماره کارت جهت واریز مبلغ دریافت کنید.

بعد از ثبت درخواست فعال سازی کامل به ای دی تلگرامی @SniperSoftware پیغام دهید که زودتر برای شما فعال سازی انجام شود.

در صحت اطلاعات ثبت شده کمال دقت را داشته باشید.

تومان