در این بخش در ویدئوهایی کوتاه تمام بخش های نرم افزار معرفی شده است تا با قدرت و کارایی آن بهتر آشنا شوید.

معرفی کلی نرم افزار اسنایپر

معرفی بخش سهام من: سبد من و واچ لیست

معرفی بخش رصد بازار(ثبت معاملات بزرگ در نمادها)

نحوه ی بررسی و تحلیل در خروجی اکسل نرم افزار

معرفی بخش نتایج آماری

معرفی بخش تنظیمات